תצפית #385652, בוציץ סוככני, 7 באוקטובר 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

בוציץ סוככני
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
7 באוקטובר 2018
יובל עברון
תעלת מים
בקעת בית נטופה תעלת ה 0
235611\747819
נראו מספר פרטים אך לא ספרתי


צילומים

img of
img of
img of