תצפית #385653, מצדית מגובששת, 2 במרץ 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

מצדית מגובששת
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
2 במרץ 2018
נעם שגב
חול מיוצב
שמורת השיטה המלבינה אשדוד
שיטה מלבינה-אשדוד
171496\638556
נצפו מספר פרטים בצל עצי שיטה מלבינה


צילומים

img of