תצפית #385683, ניידה קטנה, 28 ביוני 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

ניידה קטנה
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
28 ביוני 2018
יאיר אור
מאגר מלאכותי עם מים כל השנה
אגמון החולה
257345\778725
הצמח הטבול השולט

צילומים

img of