תצפית #385684, כשות גס, 29 באוקטובר 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

כשות גס
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
29 באוקטובר 2018
שמואל מזר
בתה סלעית
רכס כורזים
שמורת טבע ויער רמת כורזים
256015\760706
נטפל לשיזף השיח
צילומים

img of
img of