תצפית #385685, ניידה קטנה, 23 באוגוסט 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

ניידה קטנה
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
23 באוגוסט 2018
יאיר אור
בריכה עונתית
מחפורת רוויה
275136\754559צילומים

img of