תצפית #385686, ניידה קטנה, 26 באוגוסט 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

ניידה קטנה
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
26 באוגוסט 2018
יאיר אור
מאגר מים
מאגר עין טינה
מורדות הגולן
260743\776169צילומים

img of