תצפית #385687, ניידה קטנה, 10 ביולי 2017

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

ניידה קטנה
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
10 ביולי 2017
יאיר אור
בריכה עונתית
בריכות שעבניה
274089\755930צילומים

img of