תצפית #385688, היפוכריס קרח, 14 באפריל 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

היפוכריס קרח
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
14 באפריל 2018
יאיר אור
בקרחת יער סלעית בתוך חורש של אלון מצוי ואלון תולע
יער אודם ליד מסעדה
270964\792115

צילומים

img of