תצפית #385692, ברברית הלבנון, 23 באוגוסט 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

ברברית הלבנון
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
23 באוגוסט 2018
אורי פרגמן-ספיר
מדרון אבני יובשני
מעל דולינת שיאון
273504\801965צילומים

img of