תצפית #385696, ציפורנית חופית, 18 באוקטובר 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

ציפורנית חופית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
18 באוקטובר 2018
נעם שגב
חורשת אקליפטוס על חול מיוצב
יער לב השרון
193083\686726
מאות פרטים בקרחות שבין העצים


צילומים

img of