תצפית #385697, אחילוף החורן, 2 בנובמבר 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אחילוף החורן
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
2 בנובמבר 2018
דליה בונס
טרשים
גלגל הרפאים (רוג'ום אל הירי
רוג'ום אל-הירי (גלגל רפאים)
275280\757111
מצאנו עשרה פרטים פורחים ועוד שלושה מציצים מהקרקע לקראת פריחה, מפוזרים בתא שטח של כ- 400X400 מטרים כשחורבות מעגל הרפאים בתוכו, צמודות לדופנו המזרחי. רוב הפרטים היו מדרום לחורבות ומקצתם מצפון וממערב להם. ראשית פריחה.