תצפית #385701, בלומית בובה, 7 בנובמבר 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

בלומית בובה
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
7 בנובמבר 2018
אורי פרגמן-ספיר
גינה מושקית
גינות עין בוקק
234357\567637
צילומים

img of