תצפית #385702, בלומית בובה, 7 בנובמבר 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה מושבת מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

בלומית בובה
דיווח נוכחות
אוכלוסיה מושבת
7 בנובמבר 2018
אורי פרגמן-ספיר
שולי ערוץ זורם
שביל עין בוקק
מדבר יהודה
234008\567479

צילומים

img of