תצפית #385794, ערף המדבר, 26 באוגוסט 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

ערף המדבר
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
26 באוגוסט 2018
דר בן נתן
בתרון היורד אל ים המלח
חוף ים המלח
237883\596341צילומים

img of