תצפית #385795, בורהביה זוחלת, 26 באוגוסט 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

בורהביה זוחלת
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
26 באוגוסט 2018
דר בן נתן
מטע תמרים מושקה באיזור חם
מטעי התמרים של עין גדי
237438\596445

צילומים

img of