תצפית #385797, מרואה עבת-עלים, 26 באוגוסט 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

מרואה עבת-עלים
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
26 באוגוסט 2018
דר בן נתן
מדרון יובשני בצד פלג שיורד מהמעיין
מדרון עין גדי
עין-גדי
236871\597046

צילומים

img of
img of