תצפית #385798, מלוכיה משולשת, 26 באוגוסט 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

מלוכיה משולשת
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
26 באוגוסט 2018
דר בן נתן
מטע תמרים מושקה באיזור חם
מטעי התמרים של עין גדי
237342\596937צילומים

img of
img of
img of