תצפית #385799, ציפורנית חופית, 30 באוגוסט 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

ציפורנית חופית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
30 באוגוסט 2018
דר בן נתן
גבעות כורכר וחול חמרה
שמורת תל זומרה
193608\707676


צילומים

img of