תצפית #385800, עטיינית פקטורי, 30 באוגוסט 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

עטיינית פקטורי
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
30 באוגוסט 2018
דר בן נתן
קרקעית שלולית חורף
בריכת חורף ממערב לגן שמואל
194877\706164
לא ברור אם השלולית טבעית או מלאכותית. צמודה לשלולית נוספת, כנראה מלאכותית לפחות בחלקה.


צילומים

img of
img of
img of
img of