תצפית #385801, קיצנית אשכולית, 30 באוגוסט 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

קיצנית אשכולית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
30 באוגוסט 2018
דר בן נתן
אחו
אחו בנימינה
אחו בנימינה
196221\712070צילומים

img of
img of