תצפית #385803, אוג מחומש, 18 בנובמבר 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אוג מחומש
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
18 בנובמבר 2018
עמית מנדלסון
מדרון תלול למרגלות גשר העץ
צוק ראש הנקרה
ראש הנקרה
210184\777492
ניתן להגיע רגלית בזהירות מכביש אתר ראש הנקרה, ירידה מתחת לגשר העץ והליכה זהירה לעבר הפרט הקרוב ביותר לגשר.