תצפית #385804, קחוון קטום-מוצים, 18 בנובמבר 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

קחוון קטום-מוצים
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
18 בנובמבר 2018
עמית מנדלסון
כורכר קשה הפונה לרסס הים.
חורבת משרף
חוף ראש הנקרה
210236\776615
תועד פרט יבש. לא בוצעה סריקה של השטח לאיתור נביטה או להערכת מספר פרטים כולל בשטח.

צילומים

img of