תצפית #385805, חוחן קרדני, 29 באוקטובר 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

חוחן קרדני
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
29 באוקטובר 2018
יעל אורגד
גבעת כורכר וחמרה - משאר כורכר בין פרדסים ושדות.
גבעת המערות, חדרה
193089\707066
הנרקיסים - אוכלוסיה קטנה, כ-8 מקבצים, בכל אחד 10-2 פרטים. החוחן - בודדים פזורים פה ושם.

צילומים

img of