תצפית #385807, בלוטה פלשתית, 29 בנובמבר 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

בלוטה פלשתית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
29 בנובמבר 2018
יעל אורגד
חולות מיוצבים, שיחי אלת המסטיק רבים.
חולות חפציבה
191214\707110
בכל השטח פזורות גלוניות, תמיד בצל - לרוב בצל אלת המסטיק.
צילומים

img of