תצפית #385808, אחילוף זעיר, 30 בנובמבר 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אחילוף זעיר
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
30 בנובמבר 2018
דליה בונס
חול, מדבר
ממשית
207365\549174
קשה להעריך את מספר הפרטים.מצאנו שלושה בתא שטח של מטר רבוע אחד. מניחים שישנם הרבה יותר, אך הם קשים לגילוי בגלל קוטנם.
צילומים

img of