תצפית #385809, סתוונית רמון, 30 בנובמבר 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

סתוונית רמון
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
30 בנובמבר 2018
דליה בונס
מדבר. טרשים מעורבים בחול
נחל אילות
הר הנגב
162601\492825

צילומים

img of