תצפית #385810, בן-חילף הביצות, 3 בדצמבר 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

בן-חילף הביצות
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
3 בדצמבר 2018
יעל אורגד
שלולית חורף
בריכת סמר
ברכת סמר
190223\704489


צילומים

img of