תצפית #385812, בלוטה פלשתית, 3 בדצמבר 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

בלוטה פלשתית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
3 בדצמבר 2018
יעל אורגד
יער אקליפטוסים
יער חדרה
190486\704601צילומים

img of