תצפית #385900, שלהבית המדבר, 20 בדצמבר 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

שלהבית המדבר
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
20 בדצמבר 2018
דר בן נתן
בין סלעי צור במדרון
נחל דימונה
206573\554922


צילומים

img of
img of