תצפית #385904, שלהבית המדבר, 20 בדצמבר 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

שלהבית המדבר
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
20 בדצמבר 2018
דר בן נתן
משטחי סלע בשולי מדרון
נחל אשלון
206938\553158


צילומים

img of
img of