תצפית #385906, סתוונית רמון, 27 בדצמבר 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

סתוונית רמון
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
27 בדצמבר 2018
דליה בונס
מדבר
מפגש דרך נחל ערוד (דרך 18210) ונחל לוץ
הר הנגב
164207\489538
הסתווניות היו מפוזרות לאורך הערוץ החל מנ"צ 162927/490200ועד מפגש הערוץ עם דרך נחל ערוד (הנקודה המצוינת במפה), לעתים בריכוזים צפופים ולעתים בפיזור דליל יותר. הצפיפות להלן בנקודת הסיום הדרומית של האוכלוסייה. הצפיפות בנקודה המרבית כ 8 פרטים למטר רבוע.