תצפית #385908, שום קולמן, 26 ביוני 2016

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

שום קולמן
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
26 ביוני 2016
יצחק כהן
גבעות ובתרונות לס
נחל אופקים
נחל אופקים
165722\579608צילומים

img of