תצפית #385910, שום קולמן, 26 ביוני 2016

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

שום קולמן
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
26 ביוני 2016
יצחק כהן
גבעת ובתרונות לס
נחל הלמות
168529\578435
לאורך כל נחל הלמות וגבעות הלס המיוערות סביבוצילומים

img of