תצפית #385913, חבלבל מצרי, 5 בינואר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

חבלבל מצרי
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
5 בינואר 2019
זלמן באומוול
בשטח ביצתי על חול
קידוח יעלון 7 צפונית ליהל
214452\445334
הצמח יוצר מרבדים גדולים למדי בכמה מקומות בשטח הלח שבמקום.