תצפית #385926, פואת הצבעים, 30 במאי 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

פואת הצבעים
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
30 במאי 2018
דר בן נתן
חלקה פתוחה קטנה, מטרים בודדים מגדת הנהר
נהר הירדן
חווארי מעוז חיים
253519\707468צילומים

img of