תצפית #385927, פואת הצבעים, 30 במאי 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

פואת הצבעים
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
30 במאי 2018
דר בן נתן
בתוך סבך לח של אשלים, קנים, צפצפות ושיחים אחרים בקרבת גדת הירדן
נהר הירדן
חווארי כפר רופין
253510\709554צילומים

img of
img of
img of