תצפית #385929, אטד רב-פרחים, 30 במאי 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אטד רב-פרחים
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
30 במאי 2018
דר בן נתן
חורש אקליפטוסים סבוך
נהר הירדן
גני חוג'ה
253357\714614צילומים

img of