תצפית #385930, שום קולמן, 15 בינואר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

שום קולמן
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
15 בינואר 2019
דר בן נתן
שטח אבני מישורי, לסי עם חצץ צור.
נחל דומיה
220311\576301


צילומים

img of