תצפית #385932, שלהבית המדבר, 15 בינואר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

שלהבית המדבר
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
15 בינואר 2019
דר בן נתן
ערוץ בתרוני עם סלעי צור
נחל דומיה
220631\575809


צילומים

img of