תצפית #385933, שלהבית המדבר, 15 בינואר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

שלהבית המדבר
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
15 בינואר 2019
דר בן נתן
ערוץ עם סלעי צור
ערוץ צדדי שיורד אל נחל דומיה משכונת רותם
221050\575188


צילומים

img of
img of
img of