תצפית #385934, אירוס הסרגל, 5 בינואר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אירוס הסרגל
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
5 בינואר 2019
נוה כסלו
אדמת טרה רוסה, אזור עם משטר רוחות חזק, שדות מעובדים למחצה, גדל בסביבת סירה קוצנית
ליד נווה דניאל
213931\621405
עשרות פרטים בנקודה ועוד עשרות אם לא מאות ברדיוס של קילומטרים ספורים