תצפית #385935, סוף רחב-עלים, 19 בינואר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

סוף רחב-עלים
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
19 בינואר 2019
יובל ספיר
לח
עין מטע
204927\624693צילומים

img of