תצפית #385937, אשל מתנני, 12 בנובמבר 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אשל מתנני
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
12 בנובמבר 2018
דר בן נתן
מלחה יבשה
מלחת צופר
215647\497888צילומים

img of