תצפית #385938, אשל מתנני, 19 בנובמבר 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אשל מתנני
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
19 בנובמבר 2018
דר בן נתן
קרקע מלוחה מעט במדבר בחברת שיטה סלילנית, אשל היאור וימלוח פגום
מצודת יוטבתה
204344\421750צילומים

img of
img of
img of
img of