תצפית #385939, אשל מתנני, 19 בנובמבר 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אשל מתנני
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
19 בנובמבר 2018
דר בן נתן
מלחה
מלחת יוטבתה
205862\421436צילומים

img of
img of
img of