תצפית #385940, אשל מתנני, 24 בדצמבר 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אשל מתנני
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
24 בדצמבר 2018
דר בן נתן
מימי רון, אורי פרגמן-ספיר
אדמה חווארית מלוחה מאד ויבשה
חווארי סדום
234198\548593


צילומים

img of
img of
img of
img of
img of