תצפית #385943, אשל מתנני, 17 בינואר 2013

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אשל מתנני
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
17 בינואר 2013
דר בן נתן
מלחה יבשה
מלחת ספיר, נחל כרכשת
216907\502260צילומים

img of
img of
img of