תצפית #385944, אשל מתנני, 4 בפברואר 2016

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אשל מתנני
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
4 בפברואר 2016
דר בן נתן
השתלמות רתם
קרקע מלוחה, בחברת שיטה סלילנית
יוטבתה
205988\422553

צילומים

img of
img of