תצפית #385945, מללנית מצרית, 22 בינואר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

מללנית מצרית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
22 בינואר 2019
אורי פרגמן-ספיר
מטע אקליפטוס ועצים נוספים
ניר עוז
142811\580338

צילומים

img of