תצפית #385951, קחוון קטום-מוצים, 22 בינואר 2019

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

קחוון קטום-מוצים
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
22 בינואר 2019
יעל אורגד ואראלה הרי
בתה חופית קרוב לחגורת הרסס
חוף גדור
חוף גדור
188453\704103
צילומים

img of